Muzik Pa pare


Ketu mund te shkarkoni download muzik shqip nga faqja muzikpapare. Poashtu keni mundesi te shkarkoni mp3 shqip nga faqet youtube.com dhe myspace.com ne formatin mp3 me programin VDownloader i cili eshte falas. Xeher.de vetëm u siguron bashkëatdheatarëve tanë muzikë falas dhe në çdo kohe me nepermjet internetit. Aktualisht nuk shesim albume në CD, kaseta, etj. Nese do te deshironit të blinit albumet drejtohuni pikave legale të distributimit.